மத்திய தரைக்கடல் பயணத் தகவல்


ஸ்லோவேனியா
துருக்கி
ஸ்பெயின்
ஹோலி சீ - வத்திக்கான் நகரம
அன்டோரா
லெபனான்
அல்பேனியா
லிபியா
அல்ஜீரியா
போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சிக
மொனாக்கோ
போர்ச்சுகல்
மொரோக்கோ
பிரான்ஸ்
மொண்டெனேகுரோ
ஜோர்டான்
மால்டா
ஜிப்ரால்டர்
இஸ்ரேல்
சைப்ரஸ்
இத்தாலி
சிரியா
குரோசியா
சான் மரினோ
கிரீஸ்
எகிப்து
துனிசியா