Samoa čísla hovorov

Kód krajiny +784

Mesto Codes nie je nutná. Všetky body 5 alebo 6 číslic pre pevné linky
 Mobilný operátor: Telecom Samoa (GSM 900) 7 miest pre mobilné telefóny.
Samoa čísla hovorov, Medzinárodné volacie kódy, Telefonické hovory, Vytáčanie, Predvoľba, Vytáčanie cez telefón, Medzinárodné číselné kódy, Kód krajiny, Kód krajiny, Mestské kódy