Slovensko čísla hovorov

Kód krajiny +421

mesto Codes
 Banská Bystrica 48
 Bardejov 54
 Bratislava 2
 Dujanská Streda 31
 Humenné 57
 Ko ľad 55
 Levice 3636
 Liptovský Mikuláš 44
 Lučenec 47
 Martin 43
 Michalovce 56
 Nitra 37
 Nové Zámky 35
 Poprad 52
 Pova skej Bystrica 42
 Pre ov 51
 Prievidza 46
 Ro Nava 58
 Senica 34
 Spi skej Nová Ves 53
 Topol'Cany 38
 Trenčín 32
 Trnava 33
 ilina 41
 Zvolen 45
 Mobilné telefóny
 Eurotel (GSM 900/1800) 902 ... 903 ... 904
 Eurotel (NMT 450)) 901
 Orange (GSM 900/1800) 905 ... 906 ... 907 ... 908
Slovensko čísla hovorov, Medzinárodné volacie kódy, Telefonické hovory, Vytáčanie, Predvoľba, Vytáčanie cez telefón, Medzinárodné číselné kódy, Kód krajiny, Kód krajiny, Mestské kódy