Slovinsko čísla hovorov

Kód krajiny +386

mesto Codes
 Celje 3
 Kranj 4
 Koper 5
 Ljubljana 1
 Maribor 2
 Novo mesto 7
 Portorož 5
 iné predpony
 Mobitel GSM 900 1800 ... 31 ... 41
 S! Mobil GSM 900 1800 ... 40
 Mobitel NMT (analóg) 50
 Vega GSM 180070
 Toll-free 80
 Obchodné hovory 90
 VoIP poviders 881
 ISP poskytovateľa 880 ... 889
Slovinsko čísla hovorov, Medzinárodné volacie kódy, Telefonické hovory, Vytáčanie, Predvoľba, Vytáčanie cez telefón, Medzinárodné číselné kódy, Kód krajiny, Kód krajiny, Mestské kódy