גיניאה המשוונית שיחות קודי

קוד מדינה +593

פרובינציה אזור חיוג מספר מנויים העתיק ניו מנויה מספר
 קבוע ביוקו איילנד יבשת 9 XXXX ... 8 XXXX 09 XXXX ... 08 XXXX
 GSM Mobile 3 XXXX ... 4 XXXX ... 5 XXXX ... 6 XXXX ... 7 XXXX 23 XXXX ... 24 XXXX ... 25 XXXX ... 26 XXXX ... 27 XXXX
 ב -29 בנובמבר 2003 כל מספרי הטלפון בגיניאה המשוונית הומרו בין חמש לשש ספרות מספרים קו קבוע היו כשלפניו "0." היו ולפניה מספרים ניידים על ידי "2."


גיניאה המשוונית שיחות טלפון, חיוג, קידומת אזור, חיוג לטלפון, קודי חיוג בינלאומיים, חיוג קודי מדינה, קוד מדינה, קודי עיר