פיג'י שיחות קודי

קוד מדינה +679

בשנת 2002 פיג'י יישמה תוכנית חיוג חדשה אשר נתן לכל המנויים מספרים שבע ספרות הטבלה שלהלן מראה כיצד להמיר את המספר החדש ממספר שש ספרות הקודמת
 רשת בפורמט חיוג קודם (שש ספרות) פורמט חיוג חדש (שבע ספרות)
 קבוע 2XXXXX 3XXXXX 4XXXXX 5XXXXX 6XXXXX 7XXXXX 8XXXXX 3 2XXXXX 3 3XXXXX 3 4XXXXX 6 5XXXXX 6 6XXXXX 6 7XXXXX 8 8XXXXX
 נייד 2XXXXX 9XXXXX 9 2XXXXX 9 9XXXXX


פיג'י שיחות טלפון, חיוג, קידומת אזור, חיוג לטלפון, קודי חיוג בינלאומיים, חיוג קודי מדינה, קוד מדינה, קודי עיר