הונדורס שיחות קודי

קוד מדינה +504

קודי סיטי לא נדרש.
 הערה: מספרי טלפון הונדורס הומרו משעה שש עד שבע ספרות.


הונדורס שיחות טלפון, חיוג, קידומת אזור, חיוג לטלפון, קודי חיוג בינלאומיים, חיוג קודי מדינה, קוד מדינה, קודי עיר