גינאה ביסאו שיחות קודי

קוד מדינה +224

מספרי יישוב מנויים
 בוק 31 XXXX
 CBG Kamsar 32 XXXX
 קונקרי 41 XXXX XXXX 42 43 XXXX XXXX 45 46 XXXX
 דאלאבה 69 XXXX
 פאראנה 81 XXXX
 Gueckedou 97 XXXX
 Kankan 71 XXXX
 קינדיה 61 XXXX
 קיסידוגו 98 XXXX
 לאבה 51 XXXX
 מסנטה 94 XXXX
 ממו 68 XXXX
 נזרקורה 91 XXXX
 פיטה 53 XXXX
 RillLabe 52 XXXX
 מספרים ניידים מנויים
 Intercel 10 XXXX XXXX 35 40 XXXX
 Sotelgui 21 XXXX XXXX 22 23 XXXX XXXX 25 26 XXXX XXXX 27 28 XXXX XXXX 29 33 XXXX XXXX 34 54 XXXX XXXX 55 57 XXXX XXXX 58 59 XXXX
 Spacetel 66 XXXX XXXX 67 69 XXXX


גינאה ביסאו שיחות טלפון, חיוג, קידומת אזור, חיוג לטלפון, קודי חיוג בינלאומיים, חיוג קודי מדינה, קוד מדינה, קודי עיר