Κατάρ αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +974

Κώδικες Περιοχή 787 και 939
 Δεν απαιτούνται κωδικοί πόλης. Όλα τα σημεία 7 ψηφία.
 γραμμές της γης συνήθως ξεκινούν με τον αριθμό 4? κινητά τηλέφωνα συνήθως ξεκινούν με τον αριθμό 5.


Κατάρ Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων