Μπουρούντι αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +257

Τηλέφωνα
 Μπουζουμπούρα
 21 XXXX
 22 XXXX
 23 XXXX
 24 XXXX
 26 XXXX
 27 XXXX
 Άλλες τοποθεσίες
 30 XXXX
 40 XXXX
 50 XXXX
 Κινητά τηλέφωνα
 Κινητά τηλέφωνα
 29 XXXX


Μπουρούντι Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων