Αιθιοπία αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +251

Τοποθεσία τον κωδικό περιοχής
 Αντίς Αμπέμπα 1
 Ανατολική Περιφέρεια Νοτίου 2
 Βορειοανατολική Περιοχή 3
 Βόρεια Περιοχή 4
 Ανατολική Περιφέρεια 5
 Νότια Περιοχή 6
 Δυτική Περιφέρεια 7
 Βορειοδυτική Περιφέρεια 8
 Κινητά τηλέφωνα 9


Αιθιοπία Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων