Παπούα Νέα Γουινέα αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +675

συμπεριλαμβανομένων Ναυαρχείο Νησιά ... Bougainville ... Νέα Βρετανία και τη Νέα Ιρλανδίας
 Δεν απαιτούνται κωδικοί πόλης. Όλα τα σημεία 7 ψηφία (Ναυαρχείο νησιά πρέπει να περάσουν από έναν χειριστή

Παπούα Νέα Γουινέα Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων