Γουινέα-Μπισάου αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +224

Τοποθεσία αριθμούς συνδρομητών
 Boke 31 XXXX
 CBG Kamsar 32 ΧΧΧΧ
 Κόνακρι 41 XXXX XXXX 42 43 XXXX XXXX 45 46 XXXX
 Dalaba 69 XXXX
 Φαρανά 81 XXXX
 Guéckédou 97 XXXX
 Kankan 71 XXXX
 Κίντια 61 XXXX
 Kissidougou 98 XXXX
 Labe 51 XXXX
 Ματσέντα 94 ΧΧΧΧ
 Mamou 68 ΧΧΧΧ
 Nzerekore 91 XXXX
 Πίτα 53 XXXX
 RillLabe 52 XXXX
 Mobile αριθμούς συνδρομητών
 Intercel 10 ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 35 40 ΧΧΧΧ
 Sotelgui 21 ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 22 23 XXXX 25 XXXX 26 XXXX 27 XXXX 28 XXXX 29 XXXX 33 XXXX 34 XXXX 54 XXXX 55 XXXX 57 XXXX 58 XXXX 59 ΧΧΧΧ
 Spacetel 66 XXXX XXXX 67 69 XXXX

Γουινέα-Μπισάου Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων