Νότια Κορέα αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +82

Κινητή Τηλεφωνία
 Cheju 64
 Cholla bukdo 63
 Cholla namdo 61
 Chungchong bukdo 43
 Chungchong namdo 41
 Inchon 32
 Kangwondo 33
 Kyonggido 31
 Kyongsangbukdo 54
 Kyongsangnamdo 55
 Kwangju 62
 Πουσάν 51
 Σεούλ 2
 Taegu 53
 Taejon 42
 Ulsan 52
 Κινητή KTF 16 ... 18
 KT TRS (υπεραστικό σύστημα Ραδιόφωνο 13
 LG Telecom 19
 Ταχύτητα (πρώην SK Telecom) 11 ... 17

Νότια Κορέα Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων