Πορτογαλία αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +351

(Συμπεριλαμβανομένων των Αζορών και της νήσου Μαδέρας)
 κώδικες πόλη δεν απαιτείται. Όλα τα σημεία εννέα ψηφία.
 Σημείωση: Η αποτελεσματική Δεκέμβριο του 1999 η Πορτογαλία άλλαξε σύστημα κλήσης της να ενσωματώσει τις προηγούμενες κωδικούς πόλη σε τοπικούς αριθμούς τηλεφώνου.
 Εκτός από τους κωδικούς πριν πόλης τα ακόλουθα ψηφία προστέθηκαν στην αρχή της κάθε αριθμό για διάφορους τύπους υπηρεσιών.
 Κωδικοί Πόλη
 Σταθερά τηλέφωνα και φαξ 2
 Χωρίς χρέωση 8
 Προστιθέμενη αξία / Internet 6
 κινητό προθέματα
 Σταθερά τηλέφωνα και φαξ 93
 TMN 86
 Telecel 91


Πορτογαλία Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων