Ντομίνικα αριθμούς κλήσεων

 Κωδικός χώρας +1

Κωδικοί τηλέφωνο
  Περιοχή Κωδικός 767
  Μέρος της Βόρειας Αμερικής Σχέδιο Αριθμοδότησης Κωδικός χώρας +1
  Dial +1 + 767 + Τοπική Αριθμός

Ντομίνικα Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων