Ανταρκτική αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +1

Κωδικοί τηλέφωνο
  Περιοχή Κωδικός 268
  Μέρος της Βόρειας Αμερικής Σχέδιο Αριθμοδότησης Κωδικός χώρας +1
  Dial +1 + 268 + Τοπική Αριθμός

Ανταρκτική Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων