Τζιμπουτί αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +253

Κωδικοί Πόλη
 Τζιμπουτί Πόλη 25 XX XX | 30 XX XX | 31 XX XX | 34 XX XX | 35 XX XX
 Εσωτερικών περιοχές 42 XX XX
 κινητό Προθέματα
 Τζιμπουτί Télécom (GSM 900) 80 XX XX | 81 XX XX | 82 XX XX | 83 XX XX

Τζιμπουτί Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων