Sierra Leone pagtawag ng mga code

Code ng Bansa 232

Freetown 22
 Lahat ng iba pang mga puntos 5 o 6 na numero ay na walang Kodigo City
Sierra Leone internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod