Grenada pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +1

(North American pagnunumero Plan)
 Area Code 473 I-dial +1 + 473 + Local Numero
 Mobile Prefix
 Digicel Grenada Ltd 414 ... 415 ... 416 ... 417 ... 418 ... 419

Grenada internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod