Dominican Republic pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +1

Kowd ng telepono
 Area Code 809
 Bahagi ng North American pagnunumero Plan Code ng Bansa +1
 I-dial +1 + 809 + Local Numero
 Area code 829
 Area code 829 para sa Dominican Republic nagpapatakbo bilang isang overlay para sa mga lokal na (809 at 849) telephone area codes.
 Area code 849
 Area code 849 para sa Dominican Republic ay ngayon operating bilang isang overlay para sa mga lokal na (809) at (829) telephone area codes.
 Aktibo mula noong Hulyo 1 2009

Dominican Republic internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod