mga Isla ng Cook pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +682

Lungsod Mga code hindi kinakailangan | Mobile mga numero magsimula sa 55 na sinundan ng tatlong digit

mga Isla ng Cook internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod