Puerto Rico pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +1

Area Codes 787 at 939
 Puerto Rico ay bahagi ng North American pagnunumero Plan (NANP).
 Dahil dito ito ay gumagamit ng code ng bansa ng 1 kung saan ito nagbahagi sa marami ng ang Caribbean ... US ... Canada at iba pang mga lugar sa loob ng NANP.
 Sa huling bahagi ng 1950s pinaka-isla sa Caribbean ay itinalaga ang area code of 809.
 Dahil sa napakalaking paglago sa telekomunikasyon sa kalagitnaan ng 90s sa bawat isla bansa at teritoryo itinalaga sarili nitong area code sa loob ng NANP. Puerto Rico ay orihinal na nakatakda ang area code of 787;
 sa 1 Agosto 2001 ang area code of 939 ay naidagdag island-wide bilang isang overlay code.

Puerto Rico internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod