Northern Marianas Islands pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +1

(Kabilang ang Saipan ... Rota at Tinian)
 I-dial +1 + 670 + Local Numero
 Area Code 67

Northern Marianas Islands internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod