El Salvador pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +530

Lungsod Mga code hindi kinakailangan. Ang lahat ng mga puntos 7 digit.
El Salvador internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod