Malawi pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +265

Ang lahat ng mga punto ng anim hanggang walong digit na walang area code.
 mobile Codes
 Celtel 9
 Malawi Telecommunications Ltd (MTL) 1
 Telekom Networks Malawi Limited (TNML) 8

Malawi internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod