Iran pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +98

City Codes
 Ardebil 452
 Bakhtiari 382
 Booshehr 772 ... 773
 Booyerahmad 743 ... 742 ... 744
 Chaharmahal 772 ... 773
 Ealam (Ilam) 842
 Eastern Azerbayajan 411 ... 412 ... 422 ... 423 ... 426 ... 427 ... 432 ... 492
 Fars 712 ... 722 ... 729 ... 732 ... 752 ... 782 ... 792
 Gilan 132 ... 142 ... 182
 Ghazvin 281 ... 282
 Golestan 173 ... 174
 Hamedan 812 ... 852
 Hormozgan 763 ... 764
 Isfahan 311 ... 322 ... 324
 Kerman 342 ... 346 ... 347 ... 349 ... 392
 Kermanshah 831 ... 832 ... 835 ... 837 ... 838
 Khoozestan 612 ... 632 ... 642 ... 652 ... 672 ... 682 ... 692
 Khorasan 511 ... 512 ... 529 ... 532 ... 535 ... 552 ... 562 ... 572 ... 582 ... 585
 Kohgelouyeh 743 ... 742 ... 744
 Kordestan 875 ... 872
 Lorestan 663
 Markazi 256 ... 861 ... 862 ... 866
 Mazandaran 111 ... 112 ... 121 ... 122 ... 123 ... 124 ... 151 ... 152 ... 192
 Qom 251 ... 252
 Semnan 231 ... 232 ... 274
 Sistan 452 ... 541 ... 543 ... 544 ... 545 ... 546 ... 547 ... 548
 Tehran 221 ... 229 ... 262 ... 292
 Western Azerbayajan 443 ... 444 ... 462 ... 482 ... 4444
 Yazd 352
 Zanjan 242
 Mobile Codes 911 ... 913

Iran internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod