British Virgin Islands pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +1

Calling Code
 (Bahagi ng North American pagnunumero Plan)
 Area Code 284
 Bahagi ng North American pagnunumero Plan Code ng Bansa +1
 I-dial +1 + 284 + Local Numero

British Virgin Islands internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod