Laos pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +856

City Codes
 Loungprabang 71
 Mobile Phones 20
 Pakse 31
 Pakxan 54
 Svannakhet 41
 Thakhek 51
 Vientiane (Capital) 21
Laos internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod