Guam Telefonní předvolby

Kód země +1

(North American Numbering Plan)
 Area Code 671
 Vytočit 1 + 671 + místní číslo
 Město Codes není nutná. Všechny body 7 číslice


Guam Telefonní předvolby, mezinárodní volání, telefonní hovory, vytáčení, oblastní kód, vytáčení pomocí telefonu, mezinárodní telefonní číselné kódy, kódy zemí volání, kód země, městské kódy