Irák

Volací kód země +964

Město kódy

Baghdad

1

Basra

40

Kerbela

32

Kirkuk

50

Mousil

60

Najaf

33

 


Volání kódy, volání do zahraničí kódy, telefonní hovory, vytáčení, kód oblasti, telefon s přímou volbou, mezinárodní provolbou kódy, Volací kódy zemí, kód země, město kódy