Alžírsko

Volací kód země +213

City (Willaya) Codes
Adrar 49
Ain Defla 27
Ain Temouchent 43
Alger 21
Annaba 38
Bechar 49
Batna 33
Bejaia 34
Biskra 33
Blida 25
Bordj Bou Arreridj 35
Bouira 26
Boumerdes 24
Chlef 27
Constantine 31
Djelfa 27
El Bayadh 49
El Oued 32
El Tarf 38
Ghardaia 29
Guelma 37
Illizi 29
Jijel 34
Khenchela 32
Laghouat 29
M'sila 35
Mascara 45
Medea 25
Mila 31
Mostaganem 45
Naama 49
Oran 41
Ouargla 29
Oum El Bouaghi 32
Relizane 46
Saida 48
Setif 36
Sidi Bel Abbes 48
Skikda 38
Souk Ahras 37
Tamenrasset 29
Tebessa 37
Tiaret 46
Tindouf 49
Tipaza 24
Tissemsilt 46
Tizi Ouzou 26
Tlemcen 43
Mobilní telefon
Mobilní telefon 61
Volání kódy, volání do zahraničí kódy, telefonní hovory, vytáčení, kód oblasti, telefon s přímou volbou, mezinárodní provolbou kódy, Volací kódy zemí, kód země, město kódy