মরিশাস повикващи номера

Код на държавата +230

Не са необходими Сити Кодове
মরিশাস повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове