பசிபிக்
வானிலை முன்னறிவிப்பு, வெப்பநிலை
பசிபிக் வானிலை மேப்கள்
பசிபிக் வானிலை மேப்கள்
பசிபிக் வானிலை மேப்கள்
பசிபிக் வானிலை மேப்கள்


பசிபிக் வானிலை முன்அறிவிப்பு 10 நாள்


அமெரிக்க சமோவா
நவ்ரூ
ஆஷ்மோர் மற்றும் கார்டியர் தீவுகள்
புதிய கலிடோனியா
ஆஸ்திரேலியா
நியூசிலாந்து
பேக்கர் தீவு
நியுவே
சிலி
நோர்போக் தீவு
சீனா
வடக்கு மரியானா தீவுகள்
குக் தீவுகள்
பால்மி அடல்
கோரல் கடல் தீவுகள்
பிலிப்பைன்ஸ்
பிரெஞ்சு பாலினேசியா
பிட்கேர்ன் தீவு
குவாம்
சமோவா
ஹாவ்லேண்ட் தீவு
சிங்கப்பூர்
இந்தோனேஷியா
சாலமன் தீவுகள்
ஜப்பான்
தென் கொரியா
ஜார்விஸ் தீவு
தைவான்
ஜான்ஸ்டன் அட்டால்
தாய்லாந்து
கிங்மேன் ரீஃப்
டோக்கெலாவ்
கிரிபடி
டோங்கா
மலேஷியா
துவாலு
மார்ஷல் தீவுகள்
வனுவாட்டு
மெக்ஸிக்கோ
வியட்நாம்
மைக்ரோனேஷியா
வேக் தீவு
மிட்வே தீவு
வாலிஸ் மற்றும் புட்டூனா