ஆப்ரிக்கா
வானிலை முன்னறிவிப்பு, வெப்பநிலை
ஆப்ரிக்கா வானிலை மேப்கள்
ஆப்ரிக்கா வானிலை மேப்கள்
ஆப்ரிக்கா வானிலை மேப்கள்
ஆப்ரிக்கா வானிலை மேப்கள்


ஆப்ரிக்கா வானிலை முன்அறிவிப்பு 10 நாள்


அல்ஜீரியா
லைபீரியா
அங்கோலா
லிபியா
பாஸ்ஸ டா டா இந்தியா
மடகாஸ்கர்
பெனின்
மலாவி
போட்ஸ்வானா
மாலி
பௌவெட் தீவு
மவுரித்தேனியா
புர்கினா பாசோ
மொரிஷியஸ்
புருண்டி
மயோட்டே
கமரூன்
மொரோக்கோ
கேப் வெர்டே
மொசாம்பிக்
மத்திய ஆபிரிக்க குடியரசு
நமீபியா
சாட்
நைஜர்
கோமரோஸ்
நைஜீரியா
காங்கோ, குடியரசு
ரீயூனியன்
காங்கோ, ஜனநாயக குடியரசு
ருவாண்டா
கோட் டி 'ஐவோரி
செயிண்ட் ஹெலினா
ஜிபூட்டி
சாவ் டோம் மற்றும் பிரின்சிபி
எகிப்து
செனகல்
எக்குவடோரியல் கினி
செஷல்ஸ்
எரித்திரியா
சியரா லியோன்
எத்தியோப்பியா
சோமாலியா
யூரோப்பா தீவு
தென் ஆப்பிரிக்கா
பிரஞ்சு தெற்கு பிரதேசங்கள்
சூடான்
காபோன்
ஸ்வாசிலாந்து
காம்பியா
தன்சானியா
கானா
டோகோ
குளோரிஸோஸ் தீவுகள்
ட்ரோமெலின் தீவு
கினி
துனிசியா
கினி-பிஸ்ஸாவ்
உகாண்டா
ஹியர் தீவு மற்றும் மெக்டொனால்டு தீவுகள்
மேற்கு சாஹாரா
ஜுவான் டி நோவா தீவு
சாம்பியா
கென்யா
ஜிம்பாப்வே
லெசோதோ