ஜிம்பாப்வே
ஹோட்டல் தேடல்

Victoria Falls, Stanley Livingstone Road
Jafuta Lodge
Jafuta

Harare, No.14 3rd Street
The Harare Club
The

Kariba, 425 Impala Drive
Caribbea Bay Resort
Caribbea

Harare, 132 Baines Avenue
Bronte Hotel
Bronte

Victoria Falls, 621 Syringa Road
Wild Trekkers Lodge
Wild

Victoria Falls, 308 Parkway Drive
A'Zambezi River Lodge
A'Zambezi

Harare, 21 Samora Machel Avenue/Park Street
Cresta Jameson
Cresta

Victoria Falls, Victoria Falls Safari Lodge Property
Lokuthula Lodges
Lokuthula

Victoria Falls, Parkway Drive
Victoria Falls Restcamp and Lodges
Victoria

Dete, Hwange National Park
Ganda Lodge
Ganda

Harare, 88 Kwame Nkrumah Ave
New Ambassador Hotel
New

Kariba, 811 Camphill
Zimre Lodge and Houseboats
Zimre