Taiwan čísla hovorov

Kód krajiny +886

Changhua 4
 Chiayi kraj 5
 Chunan 37
 Chunghsing-Hsintsun 49
 Chungli 3
 Fengyuan 4
 Hsiaying 6
 Hualien 38
 Kaohsiung 7
 Keelung 2
 Lotung 39
 Pingtung 8
 Taichung 4
 Tainan 6
 Taipei 2
 Taitung 89
 Taoyuan 3
Taiwan čísla hovorov, Medzinárodné volacie kódy, Telefonické hovory, Vytáčanie, Predvoľba, Vytáčanie cez telefón, Medzinárodné číselné kódy, Kód krajiny, Kód krajiny, Mestské kódy