cilvēka sala zvanu kodi

Valsts kods +44

Calling kods +44 (UK apgabala kods 01624)
cilvēka sala Ziemeļamerika Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kods, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Valsts kodi, Pilsētas kodi