Japāna zvanu kodi

Valsts kods +81

City kodi
 Aomori 177
 Chiba 43
 Chita 562
 Daito 720
 Fuchu (Tokija) 423
 Fukushima 24
 Ginowan 98
 Gushikawa 98
 Hirosima 82
 Ibakari 726
 Imari 955
 Kawasaki (Kanagawa) 44
 Kobe 78
 Kioto 75
 Nagasaki 958
 Nagoja 52
 Naha 98
 Okinawa 98
 Osaka 66
 Sapporo 11
 Sasebo 956
 Seto 561
 Tachikawa (Tokija) 425
 Tokija 3
 Urasoe 98
 Yokohama 45
 Yokosuka (Kanagawa) 468
 PHS tālruņi 070 + astoņu ciparu skaitlis
 Mobilie telefoni 090 + astoņu ciparu skaitlis
Japāna Zvanīšanas kodi, starptautiskie zvanīšanas kodi, tālruņa zvani, zvanīšana, zonas kods, tālruņa numuru sastādīšana, starptautiskie zvanīšanas kodi, zvanīšanas valsts kodi, valsts kods, pilsētas kods