Coral Sea Islands zvanu kodi

Valsts kods +682

City kodi nav vajadzīgs | Mobile numuri sākas ar 55 kam seko trīs cipari
Coral Sea Islands Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kods, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Valsts kodi, Pilsētas kodi