लेबनान कॉलिंग कोड

देश कोड +371

शहर संहिताओं
 Antelias 4
 Baabda 5
 बेरूत 1
 Jezine 7
 Jounieh 9
 सईदा 7
 त्रिपोली 6
 Zahle 8


लेबनान कॉलिंग कोड, अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड, फोन कॉल, डायलिंग, क्षेत्र कोड, फोन डायलिंग, अंतर्राष्ट्रीय डायलिंग कोड, कॉलिंग देश कोड, देश कोड, शहर कोड