म्यांमार (बर्मा) कॉलिंग कोड

देश कोड +95

शहर संहिताओं
 बेसिन 42
 दावेई 59
 HPa-एक 58
 मांडले 2
 Mawlamyine 57
 Monywa 71
 Myeik 59
 Prome 53
 थाटोन 57
 यांगून (रंगून) 1
 मोबाइल फोन
 मांडले 6 ... 90
 यांगून 80 ... 99


म्यांमार (बर्मा) कॉलिंग कोड, अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड, फोन कॉल, डायलिंग, क्षेत्र कोड, फोन डायलिंग, अंतर्राष्ट्रीय डायलिंग कोड, कॉलिंग देश कोड, देश कोड, शहर कोड