קיריבטי שיחות קודי

קוד מדינה +686

מפתחות העיר לא נדרש. כל הנקודות 5 ספרות.


קיריבטי שיחות טלפון, חיוג, קידומת אזור, חיוג לטלפון, קודי חיוג בינלאומיים, חיוג קודי מדינה, קוד מדינה, קודי עיר