גבון שיחות קודי

קוד מדינה +241

קודי סיטי לא נדרש. כל נקודות 6 ספרות


גבון שיחות טלפון, חיוג, קידומת אזור, חיוג לטלפון, קודי חיוג בינלאומיים, חיוג קודי מדינה, קוד מדינה, קודי עיר