בורונדי שיחות קודי

קוד מדינה +257

מספרים
 בוג'ומבורה
 21 XXXX
 22 XXXX
 23 XXXX
 24 XXXX
 26 XXXX
 27 XXXX
 יישובים אחרים
 30 XXXX
 40 XXXX
 50 XXXX
 טלפונים ניידים
 טלפונים ניידים
 29 XXXX


בורונדי שיחות טלפון, חיוג, קידומת אזור, חיוג לטלפון, קודי חיוג בינלאומיים, חיוג קודי מדינה, קוד מדינה, קודי עיר