אנגווילה שיחות קודי

קוד מדינה +1

קודי טלפון
  אזור חיוג 264
  חלק מקוד ארץ תכנית מספור צפון אמריקה 1
  חייג 1 + 264 + מקומי מספר

אנגווילה שיחות טלפון, חיוג, קידומת אזור, חיוג לטלפון, קודי חיוג בינלאומיים, חיוג קודי מדינה, קוד מדינה, קודי עיר