בוסניה והרצגובינה שיחות קודי

קוד מדינה +387

קוראים קודים
 באניה לוקה 51
 Bijeljina 55
 Bosansko - Podrinjska זופניז'ה / Kanton 38
 Distrikt Brcko 49
 Doboj 53
 בפוקה / Srbinje 58
 הרצג - Bosanska זופניז'ה / Kanton 34
 Hercegovacko - נרטונסקה זפניזה / Kanton 36
 Kanton בסרייבו 33
 מרקונייץ 'גראד 50
 פוסווסקה ז'ופאניה / Kanton 31
 Prijedor 52
 Samac 54
 Sarajevska זופניז'ה / Kanton 33
 Srednjo - Bosanska זופניז'ה / Kanton 30
 Srpsko בסרייבו 57
 Srbinje 58
 Trebinje 59
 Tuzlanska זופניז'ה / Kanton 35
 Unsko - Sanska זופניז'ה / Kanton 37
 Zapadno - Hercegovacka זופניז'ה / Kanton 39
 Zenicko - Dobojska זופניז'ה / Kanton 32
 Zvornik 56
 טלפונים ניידים
 ERONET (GSM900) 63
 GSM BIH (GSM 900) 61
 Mobi של (GSM 900) 65


בוסניה והרצגובינה שיחות טלפון, חיוג, קידומת אזור, חיוג לטלפון, קודי חיוג בינלאומיים, חיוג קודי מדינה, קוד מדינה, קודי עיר