באסס דה הודו שיחות קודי

קוד מדינה +...
באסס דה הודו שיחות טלפון, חיוג, קידומת אזור, חיוג לטלפון, קודי חיוג בינלאומיים, חיוג קודי מדינה, קוד מדינה, קודי עיר