Bliski Istok pozivni brojevi

Armenija 374
Kuvajt 965
Avganistan 93
Liban 961
Azerbejdžan 994
Oman 968
Bahrein 973
Pakistan 92
Irak 964
Palestinsko područje 970
Iran 98
Saudijska Arabija 966
Izrael 972
Sirija 963
Jemen 967
Tadžikistan 992
Jordan 962
Turkmenistan 993
Katar 974
Turska 90
Kazahstan 76
Ujedinjeni Arapski Emirati 971
Kirgistan 996
Uzbekistan 998




Bliski Istok Pozivni brojevi, međunarodni pozivni brojevi, nazovi telefonski broj, telefonski pozivi, biranje, pozivni broj, telefon biranje, međunarodni telefonski pozivi, pozivni brojevi zemalja, pozivni broj zemlje, pozvni broj za grad, predbroj