Samoa Pozivni brojevi

Kod države +784

Grad Kodovi nije potrebna. Sve točke 5 ili 6 znamenki za fiksne linije
 Mobilni operator: Telekom Samoa (GSM 900) 7 znamenki za mobilne telefone.


Samoa Pozivni brojevi, medunarodni pozivni brojevi, nazovi telefonski broj, telefonski pozivi, biranje, pozivni broj, telefon biranje, medunarodni telefonski pozivi, pozivni brojevi zemalja, pozivni broj zemlje, pozvni broj za grad, predbroj