Samoa Pozivni brojevi

Kod države +784

Grad Kodovi nije potrebna. Sve točke 5 ili 6 znamenki za fiksne linije
 Mobilni operator: Telekom Samoa (GSM 900) 7 znamenki za mobilne telefone.
Samoa Pozivni brojevi, međunarodni pozivni brojevi, nazovi telefonski broj, telefonski pozivi, biranje, pozivni broj, telefon biranje, međunarodni telefonski pozivi, pozivni brojevi zemalja, pozivni broj zemlje, pozvni broj za grad, predbroj